E-dokumentacja DPS

Dedykowany zarządzaniu i obsłudze dokumentacji w Domach Pomocy Społecznej system oparty o framework PHP Symfony.

System według założenia ma wspierać codzienna pracę pracowników Domów Pomocy Społecznej podległych miastu stołecznemu Warszawa. Ma on za zadanie przechowywać dokumentację danego mieszkańca od złożenia wniosku przez przyjęcie po obsługę mieszkańca. Każdy mieszkaniec ma swój IPWM, który jest tworzony przy wsparciu Systemu (układanie planu, katalog usług, przydzielanie pracowników).

System jest w pełni zgodny z wymaganiami GIODO dotyczącymi dostępu do danych osobowych mieszkańca. Zapisywane w historii zdarzeń są wszystkie wyświetlenia profili oraz każda zmiana danych .

Wewnętrzny system powiadomień

System zaprojektowany jest tak, aby wspierał i przyspieszał wykonywanie codziennych zadań pracowników DPS. Wyposażony został w wewnętrzny system przesyłania powiadomień. Każdy może wysłać powiadomieni wybranej grupie pracowniczej, wybranemu pracownikowi lub pracownikom przypisanym do wykonania danej usługi dla mieszkańca bądź DPS'u.

System powiadomień spięty jest z systemem przypominania o ważnych zdarzeniach (np. w związku z kończącą się ważnością dowodu osobistego, zbliżającą się datą wygaśnięcia decyzji itp.).

Wewnętrzny system powiadomień

Wyszukiwanie elementów menu

System projektowany był tak, aby był przede wszystkim wygodny w obsłudze. Duży nacisk położyliśmy na intuicyjność i szybkość dotarcia do wymaganego modułu. W tym calu menu zostało zaprojektowane zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego i po konsultacjach z nim.

Niemniej jedan system składa się z dużej ilości formularzy dlatego wdrożyliśmy wyszukiwarkę akcji systemu, służącą do błyskawicznego przeszukiwania dostępnych modułów Systemu przy wsparciu auto-uzupełniania.

Eksport danych

Zarządzanie Domem Pomocy Społecznej oraz obsługa mieszkańców wymaga wymiany danych pomiędzy różnymi systemami.

Aby usprawnić przygotowywanie dokumentów do wydruku przygotowany został we współpracy z Zamawiającym zaawansowany kreator wydruku przechowywanych w Systemie rejestrów, spisów oraz ewidencji. Umożliwia on wybieranie konkretnych danych z wybranej tabeli następnie eksport do potrzebnego formatu czy do druku.

Dane można pobrać w formacie PDF, XLSX oraz CSV.

Eksport danych
Druki i formularze

Druki i formularze

Obieg dokumentów pomiędzy różnymi instytucjami współpracującymi z Domem Pomocy Społecznej został usprawniony również poprzez przygotowanie kreatora wydruku predefiniowanych formularzy, decyzji oraz podań. Użytkownik nie musi ręcznie uzupełniać danych związanych z mieszkańcem. Wystarczy podać wymagane dane (np. odbiorcy dokumentu), a następnie przygotowany plik pobrać i wydrukować.

Dane można pobrać w formacie PDF oraz DOC.

IPWM

Indywidualny Plan Wsparcia Mieszkańca jest konstruowany z wykorzystaniem wprowadzonych do systemu dziesiątek procedur i usług. Ma on za zadanie usprawnić pracochłonną obsługę mieszkańca oraz odejść do dotychczas stosowanych papierowych procedur działania.

IPWM