Nadzór i Kontrola Archiwalna (NiKA)

Nadzór i Kontrola Archiwalna - system powstały na zlecenie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych wspierający pracę archiwistów dokonujących kontroli w podległych jednostkach organizacyjnych z interfejsem w postaci strony internetowej.

Wsparcie dla technologii mobilnych

Wsparcie dla technologii mobilnych

Interfejs dostosowany jest zgodnie z obowiązującym nurtem do obsługi w różnych rozdzielczości wyświetlacza – smart tv, laptopa, tabletu czy smartphone – dzięki zastosowaniu Responsive WebDesign.

Wersjonowanie dokumentów

System wymagał odpowiedniego traktowania zgromadzonych danych. W tym celu zaprojektowany został i wdrożony system wersjonowania zgromadzonych dokumentów. Zastosowane wersjonowanie umożliwia płynne przełączanie pomiędzy powstałymi wersjami archiwów.

Wersjonowanie dokumentów
Rozliczalność użytkowników

Rozliczalność użytkowników

W celu zachowania integralności, bezpieczeństwa i niejawności danych wdrożyliśmy system służący do rozliczania użytkowników z wykonywanych prac. System zapisuje szczegółowe logi opisujące zakres zmian wykonanych przez pracowników aby można było prześledzić w czasie i odtworzyć ich działanie.

Backup i przywracanie bazy danych

W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i integralności danych poza automatycznymi kopiami zapasowymi została wdrożona również możliwość szybkiego wykonania oraz przywrócenia wcześniej wykonanej kopii bezpieczeństwa danych.

Backup i przywracanie bazy danych
Integracja z API wyszukiwarki GUS BIR1

Integracja z API wyszukiwarki GUS BIR1

W ramach systemu wdrożyliśmy integrację z zewnętrznym API wyszukiwarki GUS BIR1. Integracja pozwala na wyszukiwanie danych podmiotów gospodarczych wstępujących w archiwach państwowych.