Personalizowanie wideo

Spersonalizowane wideo dla Twojego klienta to reklama, którą po obejrzeniu klient długo nie zapomni. Wideo przemawia do Twojego klienta po jego imieniu, z jego zdjęciem. Wyjątkowo skuteczny kanał marketingu interaktywnego - w pełni spersonalizowany przekaz wideo.

Na filmach prezentowane jest spersonalizowane wideo dla jednego z klientów. Przez ostatnie cztery lata staliśmy za sukcesem technicznym generując spersonalizowane wideo dla świętego Mikołaja. W tym czasie nabyliśmy doświadczenie generowania spersonalizowanego wideo.

Nowoczesny sposób na komunikację z klientem umożliwi podniesie jego zaufanie i przywiązanie do Twojej marki. Obszary integracji, zastosowania spersonalizowanego wideo:

  • video mailing,
  • facebook video,
  • video display,
  • SEM

Spersonalizowane wideo jest ekskluzywną formą komunikacji z klientem szczególnie atrakcyjną dla jej odbiorców.

Pytania i odpowiedzi dotyczące wideo

Ile kosztuje spersonalizowany film wideo?
Przyjmujemy dwa modele rozliczeń:

  1. Cena za wygenerowanie jednego spersonalizowanego wideo - opcja bardziej opłacalna przy mniejszej ilości filmów wideo, do kilku tysięcy filmów w miesiącu. Cena za jedno personalizowane video zaczyna się od kilkudziesięciu groszy za jedno wideo.
  2. Cena za licencję na serwer generujący wideo - opcja bardziej korzystna w przypadku większej ilości filmów wideo, kilkanaście tysięcy lub więcej filmów wideo w miesiącu.

Dodatkowo dochodzi opłata instalacyjna, w ramach której przygotowujemy scenariusz wideo, z którego później tworzone są filmy końcowe.

Jaki jest czas generowania wideo?
Czas generowania jednego wideo jest zależny od wielu czynników takich jak: rozmiar w megabajtach, bitrate/jakość, rozdzielczość filmu wideo, ilości klatek na sekundę, ilość zmiennych personalizujących czyli zdjęcie, ścieżka audio, napisy, dodatkowe efekty wideo.
Przykładowo: film z 4 zmiennymi obrazkami, dodatkowymi efektami, 5 zmiennymi ścieżek audio, w jakości FullHD o długości 8 min dostarczamy do klienta w ciągu 2 minut.

Dlaczego nie podajecie na stronie konkretnych cen?
Ponieważ koszy zależne są od wielu czynników, jak: jakość, długość, rozmiar w MB, rozdzielczość, ilość klatek na sekundę czy ilość zmiennych personalizujących film wideo.

W jakim czasie możecie dostarczyć 1 000 personalizowanych filmów wideo?
W przypadku modelu rozliczeń płatności za jedno wideo dostarczymy 1000 wideo w czasie poniżej 1 godziny.
W przypadku modelu rozliczeń za serwer generujący czas dostarczenia jest zależny od wybranego serwera oraz scenariusza wideo. Po dostarczeniu parametrów filmu oraz scenariusza określimy przepustowość serwera generującego filmy wideo.

Czy jesteście w stanie dostarczyć 10 000 filmów w ciągu 1godziny?
Tak, do generowania wideo stosujemy serwery dedykowane oraz rozwiązania w chmurze umożliwiające dowolne skalowanie. W przypadku nagłego zapotrzebowania jesteśmy w stanie dostarczyć dodatkową moc niemal natychmiastowo.

W jaki sposób następuje komunikacja?
Udostępniamy REST API przy wykorzystaniu standardu komunikacji JSON aby zlecić generowanie, sprawdzić status i statystyki.
Przesyłamy statystki do klienta drogą mailową dziennie, tygodniowo bądź miesięcznie z podsumowaniem wygenerowanych materiałów.

Czy zajmujecie się przygotowaniem takich filmów?
Nie, nie kręcimy materiałów wideo. Nasza praca polega na dostarczeniu usługi w postaci oprogramowania, które generuje film wideo z wybranymi zmiennymi personalizującymi.