System Obsługi Liternictwa

Dostępna wyłącznie dla zalogowanych użytkowników aplikacja mająca na celu przyspieszyć i uprosić proces wykonywania zleceń przez literników. Kliencie nie szukają i kontaktują się bezpośrednio z nimi a jedynie przez tę platformę.

Aplikacja wykonana została w oparciu nasz autorski CRM zbudowany na najnowszej wersji frameworka CodeIgniter. Do wykonania interfejsu użytkownika wykorzystany został framework Bootstrap wraz z jQuery.

Integracja z pocztą elektroniczną

Dzięki zastosowaniu integracji z serwerem poczty przychodzącej IMAP poczta z zamówieniami od klientów obsługiwana jest bezpośrednio w aplikacji z pominięciem zewnętrznych aplikacji do obsługi poczty.

System przyjmuje wiadomości i przypisuje do danego klienta na bazie adresu. Operator systemu ma całą komunikację z klientem przypisaną automatycznie do jego sprawy, dzięki czemu całą historię konwersacji z klientem ma w jednym miejscu. Automatycznie rozpoznaje treść wiadomości i umożliwia ich dalsze wykorzystanie w ustawieniach.

Integracja z pocztą elektroniczną
System powiadomień

System powiadomień

W celu optymalizacji przebiegu obsługi klienta i jego zamówień wprowadzona została platforma powiadomień dla operatora systemu.

Operatorzy dostają przypomnienia o nowych wiadomościach od klientów oraz literników, brakujących wpłatach, zbliżających się terminach, braku reakcji ze strony liternika oraz klienta na wysyłane wiadomości email. System upomina również operatora w przypadku gdy on nie zareaguje na czas.
Dzięki automatyzacji zadań przy użyciu systemu sprawy załatwiane sprawniej i z mniejszą ilością błędów.