1C-Poland

Plugin do systemu zarządzania treścią WordPress oferujący rejestrację użytkowników z przypisaniem dwóch różnych ról w Systemie. Konto użytkownika tworzone jest bezpośrednio w WordPress oraz poprzez udostępnione API w zewnętrznym systemie 1C:Handel. Zmiany wprowadzane na koncie użytkownika są w czasie rzeczywistym wprowadzane na koncie użytkownika zewnętrznego systemu poprzez API.

Panel użytkownika umożliwia edycję wszystkich danych oraz modyfikowanie wykupionej konfiguracji systemu 1C:Handel.

Rejestracja danymi z GUS (API)

Formularz rejestracyjny został zintegrowany z API wyszukiwarki GUS. Przyspiesza to znacząco proces rejestracji użytkowników na stronie. Po wpisaniu poprawnego numeru NIP dane większość danych jest automatycznie uzupełniana. W przypadku wystąpienia błędu połączenia bądź pobrania niepełnych danych formularz umożliwia ręczną edycję brakujących pól.

Aktualizacja danych z GUS (API)

Aktualizacja danych z GUS (API)

Pobrane podczas rejestracji dane z GUS można w każdej chwili zaktualizować przy pomocy jednego kliknięcia. Podobnie jak w rejestracji również i tu zostaną odblokowane do uzupełnienia pola z brakującymi informacjami.

Integracja z Google Maps

Konto użytkownika z przypisaną rolą partnera posiada integrację z mapami Google. Adres wpisany w formularzu danych jest automatycznie geocodowany na lokalizację na mapie.

Integracja z Google Maps

Landing page

Na potrzeby kampanii promocyjnej przygotowany został również landing page służacy przedstawieniu w przyjazny dla użytkownika sposób najważniejszych cech produktu.

Landing page